Ledarutveckling

Fokus är på dig som ledare som vill ha ett starkt arbetsgivarvarumärke och är beredd att göra jobbet!

Ledarutveckling

Med utgångspunkt från Employer Branding Leadership® stödjer vi dig löpande under tid för att stärka chansen att du kommer göra den förflyttning som krävs.
Hur blir man en attraktiv arbetsgivare och hur behåller och utvecklar man sin personal?
Vi hjälper dig att identifiera orsaken till utvecklingsbehovet och analyserar dem för att konstatera era verkliga behov.
Vi jobbar med: Attrahera, Introducera, Behålla och Utveckla
Fokus är på dig som ledare som vill ha ett starkt arbetsgivarvarumärke och är beredd att göra jobbet!
läs mer här