Din personliga coach

Boka tid

Din personlig coach

Vi erbjuder skräddarsydda coachtjänster för både chefer och privatpersoner.

Personlig coachning är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att förstå hur du kan arbeta med dig själv för att nå dina önskade mål i livet. Genom att minska stress, hantera rädslor och skapa en positiv förändring kan du växa som person och skapa ett mer balanserat och framgångsrikt liv

Personlig Coaching

Stärkande och uppmuntrande coachning för att uppnå dina mål.

Att anlita en personlig coach kan vara en kraftfull metod för att utvecklas och nå dina mål. Här är några fördelar:

 • Personlig utveckling: Coachning ger dig möjlighet att använda din fulla potential och utvecklas som individ . Det är ett sätt att lära känna dig själv bättre och få bättre kontakt med dig själv.

 • Självinsikt: Genom coachning får du en djupare förståelse för dig själv och dina möjligheter. Det hjälper dig att se dig själv ur olika perspektiv och hitta nya vägar.

 • Effektivitet: Coachning leder ofta till ökad effektivitet och motivation . Du når dina mål snabbare och gör färre misstag.

 • Målmedvetenhet: Vår coach hjälper dig att skapa tydliga och realistiska mål. Genom att strukturera upp din tillvaro och hitta nya lösningar når du dem lättare.

Oavsett om du vill förändra något i ditt privatliv, utveckla din karriär eller hitta nya vägar, kan en personlig coach vara till stor nytta

Ledarskapsrådgivning

Strategier och verktyg för effektivt ledarskap med människan i fokus.

Ledarskapsrådgivning kan vara avgörande för att stödja dig som chef och ledare i din utveckling och framgång. Här är några sätt att beskriva det:

 Ledarskapsrådgivning:

 • Workslife erbjuder rådgivning till företagsledare med hög arbetsbelastning. 

 • Workslifes rådgivningstjänst för ledare, blivande ledare eller de som har problem med en chef. Du bokar löpande eller enstaka samtalstider med en erfaren rådgivare inom ledande frågor. Erfarenheten sträcker sig från VD rollen till start-ups och egenföretagare .

 • Genom digitala 1:1-samtal får du skräddarsydd affärsrådgivning och ledarutveckling när det behövs som mest 

Karriärrådgivning

Hjälp att navigera karriärvägar med tydlighet och mod.

Karriärcoaching är en praktiskt orienterad samtalsmetod som hjälper individer att fördjupa sin förståelse för sin arbetssituation och karriär. Genom att arbeta med en karriärcoach kan du:

 • Utforska dina mål: Tillsammans med coachen kan du definiera dina karriärmål och skapa en tydlig plan för att nå dem.

 • Identifiera styrkor och utmaningar: Genom reflektion och samtal kan du förstå dina styrkor och utmaningar, vilket hjälper dig att fatta informerade beslut.

 • Öka självmedvetenheten: Karriärcoaching ger dig insikter om dina värderingar, intressen och drivkrafter, vilket är avgörande för att forma din karriär.

 • Ta konkreta steg: Coachen hjälper dig att omsätta insikter i handling genom att skapa en handlingsplan och stötta dig på vägen.

Oavsett om du vill hitta rätt i din nuvarande roll, utforska nya karriärmöjligheter eller förbättra din arbetslivskvalitet, kan karriärcoaching vara ett kraftfullt verktyg för att navigera i arbetslivet

Din personliga coach

Boka tid